Novafisio compta amb unes instal·lacions noves i modernes