Sessions de recuperació post-part

La recuperació postpart, ajuda a prevenir i restaurar possibles disfuncions com són les petites pèrdues d’orina, debilitat del sòl pèlvic, incontinència fecal i/o de gasos, dolor en les relacions sexuals, etc.

Els objectius generals són:

  • Tonificar i reforçar la musculatura de la faixa abdominal
  • Evitar pèrdues d’orina o la urgència miccional
  • Evitar la caiguda dels òrgans intrapèlvics
  • Arribar a un correcte tancament de l’entrada vaginal
  • Millorar la sensibilitat i disminuir el dolor per a la tornada a les relacions sexuals de forma satisfactòria

Com duem a terme les sessions?

A través de teràpies individuals.

Grups reduïts maxim 6 persones.