Què és la psicomotricitat?

El grup de psicomotricitat és una terapia per prevenir patologies específiques en persones sanes o per tractar la rehabilitació en persones on la malaltia ja s’ha instaurat.

Consisteix en l’execusió de diferents tipus de respiracions i de moviments corporals adaptats als alumnes que pateixen diferents transtorns i en funció de les seves necessitats.

Els objectius principals són:

  • Millorar la consciència corporal
  • Millorar o mantenir l’autonomia física
  • Millorar o mantenir l’equilibri postural
  • Afavorir la integració social

Gràcies a aquesta terapia s’obtenen beneficis físics, psíquics i socials.

Dins dels beneficis físics trobem que podem prevenir i/ o millorar l’estat de les malalties, a més, disminuir el risc de caigudes i per tant a reduïr el nombre de fractures. Millora o manté els reflexos, la coordinació, l’equilibri i la orientació.

Mitjançant aquesta teràpia la persona millora la seva funció respiratòria i la seva capacitat de relaxació tan física com psíquica.

En segon lloc, amb els beneficis psíquics, la persona presenta un augment del benestar, millora l’autoestima i per consegüent dormirà millor.

I, en tercer lloc i per últim, mercès als beneficis socials, es fomenta la interrelació i el diàleg amb els companys i millora la capacitat per afrontar els problemes de la vida diària.

Cada classe té una durada de 45 minuts. i es realitza un o dos cop a la setmana.