Què és la fisioteràpia?

La fisioteràpia (del grec φυσις physis, ‘naturalesa’, i θεραπεία therapéia, ‘tractament’) és una disciplina de la Salut que ofereix una alternativa terapèutica no farmacològica, per a paliar símptomes de múltiples dolències, tant agudes com cròniques, per mitjà de l’exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, massatge i electricitat.

El Fisioterapeuta és un professional sanitari amb formació universitària autònom i amb identitat pròpia dins l’àmbit sanitari, l’objectiu de la qual és preservar, restablir i augmentar el nivell de salut dels ciutadans amb la finalitat de millorar les condicions de vida de la persona i de la comunitat i, específicament, la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de l’individu o grup de persones.

Les seves competències queden recollides a la Llei d’Ordenació de Professions Sanitàries. La titulació ostentada és el de Diplomat en Fisioteràpia (3 anys). Segons la nova normativa, d’adecuació a l’espai europeu, serà el Títol de Grau en Fisioteràpia (4 anys).

La fisioteràpia es caracteritza per buscar el desenvolupament adequat de les funcions que produeixen els sistemes del cos, on el seu bon o mal funcionament repercuteix en la cinètica o moviment corporal humà. Intervé, mitjançant l’ús de tècniques científicament demostrades, quan l’ésser humà ha perdut o es troba en risc de perdre, o alterar de forma temporal o permanent, l’adequat moviment, i amb això les funcions físiques. Sense oblidar-nos del paper fonamental que té la Fisioteràpia en l’àmbit de la prevenció per l’òptim estat general de salut.

En conclusió, la fisioteràpia no es pot limitar a un conjunt de procediments o tècniques. Ha de ser un coneixement profund de l’ésser humà i tractar a les personas globalment, és a dir, bio-psico-social per l’estreta interrelació entre aquests tres àmbits diferents.

Quin tipus de lesions tractem?

A través de la teràpia manual podem realizar: massatge, drenatge limfàtic, estiraments musculars, mobilitzacions i traccions articulars, recentratges articulars, propiocepció, etc.

I podem complementar els tractaments amb els següents agents físics: electroteràpia, crioteràpia, ultrasonoteràpia, hidroteràpia, termoteràpia, mecanoteràpia, magnetoterapia, etc.

Altres tècniques emprades: Punció seca superficial, Punció seca profunda, Kinesiotape.