Kinesiologia

La kinesiologia és una manera natural i completa de cuidar la salut. Els kinesiòlegs mirem més enllà del símptomes per trobar el motiu del desequilibri que dòna lloc a qualsevol malaltia. Mai existeix una única causa, és la combinació de les nostres emocions, el metabolisme, i  la fisiologia personal de cadascú.

Fem servir com a eina de treball el testatge muscular, una eina senzilla i còmoda que permet buscar la causa i la solució al problema des de les opcions terapèutiques més respectuoses amb l’organisme.

És important destacar també el caràcter preventiu d’aquesta tècnica terapèutica per detectar desequilibris que encara no han aparegut com a símptomes.